Αντιφθειρικά

Paranix spray 100 ml
Εξαλείφει ψείρες & κόνιδες με μία εφαρμογή
Εξαλείφει ψείρες & κόνιδες με μία εφαρμογή
100% αποτελεσματικό με μια εφαρμογή
Σειρά: Paranix spray 100 ml.