Αποστολή

Η Perrigo δεσμεύεται να παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα σε προσιτές τιμές στους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Στην Perrigo είμαστε αφοσιωμένοι στο "do what is right (να πράττουμε το σωστό)" - είτε είναι ο τρόπος που παρασκευάζουμε τα προϊόντα μας, αλληλοεπιδρούμε με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, επηρεάζουμε τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε είτε σε όλες τις συνεργασίες μας για να επιτύχουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους.

HEALTH TOOLS