Δέσμευση στην ποιότητα

Στην Perrigo, η επιδίωξή μας για ποιότητα δεν περιορίζεται στο λειτουργικό επίπεδο, αλλά σε κάθε επίπεδο της Εταιρίας μας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο βασίζεται στις τρέχουσες βιομηχανικές και κανονιστικές έννοιες για ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης ποιότητας, διασφαλίζει ότι η ποιότητα είναι πλήρως ενσωματωμένη στις παγκόσμιες επιχειρηματικές μας διαδικασίες.

Γιατί έχουμε αυτή την εστίαση στην ποιότητα; Η απάντηση είναι απλή: θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι κάθε προϊόν Perrigo, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο παράγεται, ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα που έχουν οι πελάτες μας, οι καταναλωτές μας, οι εργαζόμενοι μας, οι ρυθμιστικοί οργανισμοί και οι μέτοχοι.

HEALTH TOOLS