Τεστ εγκυμοσύνης/Ωορρηξίας

Predictor Ωορρηξίας
predictor-ovulation-or
predictor-ovulation
Διαγνωστικό τεστ ωορρηξίας

Μείνετε έγκυος πιο γρήγορα με το Predictor Ovulation, που βοηθά στη μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων επίτευξης σύλληψης με φυσικό τρόπο, προσδιορίζοντας σας τις 2 πιο γόνιμες μέρες σας, με περισσότερο από 99% ακρίβεια.*

* εργαστηριακοί έλεγχοι κατέδειξαν ακρίβεια μεγαλύτερη από 99% στην ανίχνευση του μεσοκυκλίου κύματος της LH.

Σειρά: PREDICTOR